نام شركتتاريخ عضویت
چاپ تندیس
9 آذر 1401
کاغذ و مقوا پارس
7 آذر 1401
دانشگاه شهید بهشتی
6 آذر 1401
  

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است که کاغذ سهم پایینی از هزینه کتاب را دارد و سایر هزینه‌های تولید کتاب همچنان به قوت خود باقی است.
1 آذر 1401
عضوهیأت مدیره اتحادیه ناشران وکتابفروشان درباره وضعیت کاغذ و شرایط نشر کشور گفت: شاید کاغذ فقط قسمتی ازهزینه کتاب باشد و کتاب همچنان گران است و تنها بخشی از آن را دولت تأمین می‌کند و حق ویراستار، چاپ و صحافی به قوت خود باقی است و معتقدم کاغذ باعث گرانی کتاب نیست.

مهدی فخری‌زاده درباره وضعیت کاغذ و شرایط نشر کشور گفت: قیمت کاغذ در بازار جهانی بسیار گران شده است و مقدار زیادی هم وابسته به لجستیک و چرخه تأمین است.

فخری‌زاده افزود: چنانچه اگر شرایطی برای تولید کاغذ فراهم باشد، هزینه و خرج زیادی دارد و به جز این افراد قابل اعتمادی که بودجه را دریافت کنند و فقط روی کاغذ کار کنند، کم است و باید محتاط باشیم.

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان با ارائه پیشنهادی گفت: بهتر است زایش فکری و تولید ایده در حوزه کتاب از سوی ما باشد و کاغذ را از بخش‌هایی که در این زمینه قوی ترند، دریافت کنیم. البته این به معنای بده بستان نداشتن با دنیا نیست و می‌توانیم از آن‌ها امتیاز بگیریم و بی جهت جنگل‌های کشور را برای این منظور از بین نبریم. وی در پایان گفت: معتقدم تا زمانی که به رشد واقعی نرسیدیم، بهتر است با کاغذ کاری نداشته باشیم و از خارج وارد شود، اما از طرفی هم مشکلات ارزی برای ما بسیار آزاردهنده است. درحال حاضر مقداری کاغذ را به تعدادی از ناشران ناراضی می‌دهند که ناشر بزرگ نیستند و عشقشان فقط نشر است؛ یعنی سالی دوکتاب درمیاورند و اگر مثلا خواستار شش بند کاغذ بودند، بهشان نرسیده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان یادآوری کرد: کاغذ فقط قسمتی از هزینه کتاب و شاید یک ششم یا یک هشتم آن باشد. کتاب همچنان گران است و تنها بخشی هزینه آن را دولت تأمین می‌کند و حق ویراستار، چاپ و صحافی به قوت خود باقی است و معتقدم کاغذ باعث گرانی کتاب نیست.

کاغذ – مقوا- خرید کاغذ- فروش کاغذ – خرید مقوا – فروش مقوا- تحریر – گلاسه – پشت طوسی – کرافت – دستمال کاغذی – کاغذ روزنامه – سلولزی- قیمت کاغذ – قیمت مقوا – سفارش کاغذ – سفارش مقوا – مقاله کاغذ – مقاله مقوا
Copyright © 2008-2022 Toseae Tejarat Papirous Co. All rights reserved :: کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت توسعه تجارت پاپیروس می باشد